A Dinamikus Beszerzési Rendszer főbb ismérvei és előnyei összefoglalva:

A kötelező elektronikus közbeszerzés bevezetésével lehetővé vált olyan beszerzési módszerek alkalmazása, mint a Dinamikus Beszerzési Rendszer és az elektronikus katalógus, mint az egészségügyi beszerzés sajátos formájának bevezetése.

A Dinamikus Beszerzési Rendszer a leghatékonyabb közbeszerzési lebonyolítási forma számos beszerzési eljárásra (Kbt. XVI. fejezet – Sajátos beszerzési módszerek 104-109. §: www. https://www.kozbeszerzes.hu/torveny/kbt-2015//2/16/)

Amennyiben az alábbi kérdések közül legalább egyre NEM a válasz, abban az esetben a Dinamikus Beszerzési Rendszer (DBR) érdeklődésre tarthat számot:

 • Az egybeszámítás kérdése problémát jelent az eljárás típusok kiválasztásakor?
 • Minden közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy az alatti beszerzés esetében lefolytatásra kerül közbeszerzés?
 • Igazolható minden közbeszerzési eljárás esetén a teljes versenysemlegesség, az ajánlattevők részére az esélyegyenlőség?
 • Biztosak abban, hogy az eljárások mindegyikében a lehető legkedvezőbb ajánlatot érik el?
 • Elégedettek a közbeszerzési eljárások hosszú lefolytatási idejével?
 • Önök szerint elég rugalmasak a jelenlegi közbeszerzési gyakorlatukban lefolytatott közbeszerzési eljárások?
 • Minden beszerzendő termékkörre lefolytatható eredményes eljárás hosszabb időszakra is?

A DBR bevezetéséhez és működtetéséhez mind a jogi- és szakmai tudás, mind pedig a rutin és gyakorlat rendelkezésre áll ahhoz, hogy a rendszer gyorsan és rövid időn belül eredményesen működhessen.

A gyakorlati lebonyolítás történhet mind közvetlenül a velünk együttműködő, egészségügyi beszerzésekre kialakított rendszerrel rendelkező DBR-t bonyolító cégekkel, vagy akár a jelenleg Önökkel együtt működő/szerződött jogi irodán/bonyolító cégen keresztül is.

A hatékony, valódi költségcsökkenést eredményező beszerzések előfeltétele azok megfelelő előkészítése az alábbiak szerint:

 • Lehetőség szerint minden olyan piaci szereplő felkutatása, aki képes és alkalmas a beszerzési igények teljesítésére ár/érték szempontból. 
 • Beszerzendő termékek/szolgáltatások specifikációjának elkészítése/javítása és/vagy ellenőrzése közbeszerzési szempontok szerint a felhasználói igények alapján
 • A beszerzendő termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó specifikációk teljesíthetőségének, és alkalmassági feltételeknek való legszélesebb körű ajánlattevői megfelelés lehetőségének biztosítása (információgyűjtés).
 • Katalógus kialakítása és az abból történő kiválasztás is fontos lehet. A katalógus nagyobb piaci ismeretet, a katalógus frissítésének lehetősége pedig rugalmasságot biztosít (verseny újranyitás).

A Dinamikus Beszerzés GMDN vagy CPV kódok alapján csoportosított termékkörre indítható (pl: reagensek, vegyszerek, orvostechnikai fogyóanyagok, stb.), ezért a teljes beszerzendő termékkör néhány, jól definiált termékkörökre bontható.

MIKOR CÉLSZERŰ használni  a Dinamikus Beszerzési Rendszert?

 • amikor  több konkrétabb, specifikusabb terméket szeretne beszerezni, amely a közbeszerzésben nehézséget okozhat.(pl. egyedi termékek)
 • amikor erős a verseny, több szállító van, a piac szabad és nincs leszabályozva (pl. orvostechnikai fogyóanyagok, stentek, infúziós szerelékek, műtéti textíliák, sebészeti termékek, sebkezelő termékek, stb.)
 • amikor a partnerkapcsolatok megengedik a nyílt versenyt, nincs stratégiai, kritikus üzleti kapcsolat a szállítóval (általános, sok beszállítónál elérhető termékek, pl. tisztítószerek)
 • amikor az üzleti hatás jelentős, azaz nagy értékű a beszerzés, ami több szállítót is versenyre késztet (ennek értéke termékenként és szolgáltatásonként változhat) (pl. labor reagensek, vegyszerek)
 • amikor valamilyen okból nem valósítható meg hosszabb időszakra vonatkozó eljárás, hanem rendszeres, ismétlődő és rövidebb időszakra vonatkozó szerződések köthetők. (pl. élelmezés)

A Dinamikus Beszerzés állandó bírálóbizottság megléte mellett működtethető, tekintettel arra, hogy a beszerzések is dinamikusan, ismétlődően valósulnak meg.

Árversenyeztetés rutinszerűvé tétele:

1. A verseny egyes konkrét közbeszerzések tekintetében való újranyitása frissített katalógusok (árajánlat) alapján. – ez az általunk preferált, ajánlott technika

2. Árlejtés:

Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevők új, – egyre csökkenő – árakat, illetve az ajánlat egyes számszerűsíthető elemeire vonatkozó új értékeket ajánlanak. E célból az ajánlatkérőknek az elektronikus árlejtést ismétlődő elektronikus folyamatként kell kialakítaniuk, amely az ajánlatok 76. § szerinti értékelése után indul el, lehetővé téve az ajánlatok automatikus értékelési módszerek alkalmazásával történő rangsorolását.

Az elektronikus árlejtés olyan tárgyalási technika, amely során

 • Az ajánlattevők egy elektronikus rendszeren keresztül „valós időben” meghatározott időn keresztül „egymás alá”licitálhatnak
 • A rendszer képlet alkalmazásával folyamatosan automatikusan értékeli és rangsorolja a beérkezett ajánlatokat.
 • mindenkit az internet kapcsol össze
 • koncentrált időtartam: 13 óra
 • kiélesedett versenyhelyzet
 • átlagos költségmegtakarítás  > 10 %
 • jelentős időmegtakarítás

Miért előnyös a DBR használata?

 • Több éves, vagy akár rövidebb távú megállapodás is köthető,
 • Rugalmas műszaki követelményrendszer állítható fel,
 • Gazdasági szereplők folyamatos csatlakozási lehetősége biztosított,
 • Hosszabb, rövid távú és váratlan igények kezelése biztosított,
 • Új – piacon korábban még nem megjelent – eszközök, innovatív megoldások beszerzésének lehetősége könnyebben megvalósítható,
 • A rendszerben rövidebb eljárási határidők alkalmazhatók,
 • Jogorvoslat kockázata alacsonyabb (információgyűjtés szakasza: pl. specifikáció ajánlattevői véleményeztetése)
 • Teljes egészében elektronikus folyamat,
 • Ajánlattevők adminisztratív terhei csökkennek,
 • Ajánlattevők előminősítése hosszabb időszakra megvalósul,
 • Nem konkrét, hanem képesség alapú beszerzések megvalósítása
 • Fedezet vállalásának kérdése másképpen jelentkezik
 • Egybeszámítási szabályok kezelése rugalmasabb
 • részekre történő bontás rugalmassága

A verseny újranyitás, az árlejtés előnye:

(Az árlejtés, azaz fordított aukció bevett piaci gyakorlat)

Ajánlatkérők számára:

Közpénzek hatékonyabb, átláthatóbb elköltése

A legalacsonyabb piaci áron történő beszerzés biztosítása

Megtakarítás realizálása

Áttekinthetőség, üvegzseb, transzparencia minden irányba történő prezentálása

Időben hatékony, hiszen rövid idő alatt lefolytatható és azonnal kiértékelhető (árlejtés)

Kiélezett, átlátható és tényleges piaci versenyt eredményez

A klasszikus eljárásokban tett ajánlatoknál kedvezőbb ár érhető el

Dinamikus verseny, akár 100 ajánlat 1-3 órás aukción belül (árlejtés)

Pszichikai előnyök, versenyszellem

Akár több tíz pályázó párhuzamos versenyeztetése

Nincs kiépítési illetve telepítési költség, gyors bevezethetőség

Pályázók számára:

Tisztességes verseny

Esélyegyenlőség

Azonos információk, adatok és feltételek

Többszöri ajánlattételi lehetőség

A tárgyalás nyílt verseny keretében zajlik és van mód az ajánlatok javítására, az ajánlati ár lefelé történő módosítására

Visszajelzés a legjobb ajánlatról

Ajánlattétel a saját környezetben az Interneten keresztül