A működési folyamataink során kezelt bizalmas információk, valamint az ügyfeleink adatainak védelme az Aszpartát Kft. alapvető és elemi érdeke.

Minden eszközünkkel és tudásunkkal azt a célt szolgáljuk, hogy megőrizzük és biztosítsuk a kezelt információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

Célunk a prevenció.

Az információbiztonság és az üzletmenet / szolgáltatás folytonosság, valamint az információbiztonsági incidensekből származó károk csökkentése érdekében bevezettük és folyamatosan fejlesztjük az információ, és az információ feldolgozás bizalmasságát, sértetlenségét, és az információrendelkezésre állását biztosító eljárásokat. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a minőségi szolgáltatások mellett az információbiztonság alapelvek ne sérüljenek.

Cégünk kiemelten kezeli a törvények, valamint az egyéb hatósági-, és szerződéses kötelezettségekből fakadó biztonsági követelmények betartását, a követelmények megsértésének elkerülését.

Az információbiztonsági szabályok ismerete és betartása, valamennyi munkatárs, illetve bevont alvállalkozó számára kötelező érvényű.

Budapest, 2020. február 07.